CSE Faculty

Dr. Sunita Yadav
HOD
Ph.D
Dr. Mamta Bhusry
Professor
Ph.D
Dr. Sachin Kumar
Professor
Ph.D
Mr. Shashank Sahu
Associate Professor
M.Tech, Ph.D*
Dr. Vikas Goel
Associate Professor
Ph.D
Dr. Arun Kumar Yadav
Associate Professor
Ph.D
Dr. Inderjeet Kaur
Associate Professor
Ph.D
Dr. Pratima Singh
AssociateProfessor
Ph.D
Ms. Deepti Singh
Assistant Professor
M.E
Mr. Ajay Kumar
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Divya Gupta
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Akhilesh Verma
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Dharmendra Kumar
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Nishu Bansal
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Shiva Tyagi
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. B.N Pandey
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Prachi Maheshwari
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Mr. Rajeev Singh
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Sonam Gupta
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Neeti Pahuja
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Swimpy Pahuja
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Deepak Rai
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Anuj Dwivedi
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Sanjeev Prasad
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Arpana Saxena
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Mani Dwivedi
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Shubhangi Rastogi
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Komal Juneja
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Dheeraj Kr Singh
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Nishtha Ahuja
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Heena Rani
Assistant Professor
M.Tech
Mr. Rohit Vashistha
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Garima Modi
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Lipika Goel
Assistant Professor
M.Tech, Ph.D*
Ms. Gargi Amoli
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Nisha
Assistant Professor
M.Tech
Ms. Deepika Varshney 
Assistant Professor
M.Tech

Adjunct Faculty

Mr. Pramod Kumar Shukla
Mr. Rajesh Kumar Prajapati
Mr. Nagendra Kumar Yadav
Mr. Mridul Bhardwaj
Mr. Manoj Kumar
Ms. Priyanka Sharma
Mr. Vishal Vinay Majumdar